Kaupunginhallituksen päätöksiä Karanojan uuden jätteenpolttolaitoksen rakentamisesta

  Kaupunginhallitus 08.01.2018                                        Kirsi Ojansuu-Kaunisto   9§ Lausunto Hämeen elinkeino-,liikenne-, ja ympäristökeskukselle Kestopuuteollisuus ry:n ja Kiertokapula Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta  …