Saarna helatorstaina 5.5.2016 Janakkalan Pyhän Laurin kirkossa

Janakkalassa 5.5.2016 helatorstaina

Hyvät kristityt sisaret ja veljet!

 

Päivän evankeliumitekstiä ennen Markuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus oli kuolemansa ja ylösnousemisensa jälkeen ilmestynyt ensiksi Magdalan Marialle ja Kahdelle Jeesuksen seuralaiselle. Nämä kolme menivät kertomaan toisille, että Jeesus on ilmestynyt heille.

Mutta – kukaan ei uskonut heitä.

Tämän jälkeen Jeesus ilmestyi näille 11 opetuslapselleen. Epäusko oli vallannut kuitenkin kaikkien heidän mielen eikä kukaan uskonut todeksi Jeesuksen ilmestymistä.

Se oli inhimillistä, tyypillistä ihmisen toimintaa.

Ihminen uskoo ja käsittää kolmiuloitteisen maailman, jonka voi tuntea ja nähdä. Jeesus moitti ihmisten epäuskoa ja heidän sydämensä kovuutta. Kovuutta, jossa totta on vain ihmisen omat rajalliset havainnot ja teot – pinnalliset, maalliset teot ja havainnot.

Tähän todellisuuteemme tulee Isän, Pojan ja Pyhän Hengen todellisuus. Se mullistaa meidän rajallisen olemisemme: Jeesus Kristus on läsnä vaikka ei olekaan tässä, Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa – Hän laventaa todellisuutemme rajoja. Kaikkivaltiaan Jumalan nerokkuus on juuri tässä: Hän luo sellaista, joka antaa uuden ulottuvuuden ihmisten elämään. Jumala antaa Pyhä Hengen.  Henki on se, joka tekee eläväksi, antaa spiritualiteetin.

Ihminen on kolmiulotteinen. Meidän todellisuudessamme elämme menneisyydessä , nyt-hetkessä ja tulevaisuudessa. Ihmisellä on keinot, jolla selvitä tämän keskellä: muistellen, eläen hetkessä, ja suunnitellen tulevaisuutta, unelmoiden. Ne ovat kaikki hauraita ja epävarmoja ulottuvuuksia, joiden edessä usein saattaa jännittää, pelottaa ja ahdistaakin – toki myös innoittua, inspiroitua ja kiihoittua.

Pyhä Henki tuo mukaan ulottuvuuden, sellaisen syvyyden, jossa ihmeet ovat mahdollisia. Aivan kuten Jeesus tämän päivän tekstissä sanoi: ajavat pois pahoja henkiä, puhuvat vierailla kielillä, parantavat sairaita. Se tuntuu ihmisistä käsittämättömältä, oudolta, jopa pelottavalta. Mutta kuten Raamatussa usein enkelit, nuo Jumalan sanansaattajat sanovat ihmisille: ” Älä pelkää”.

Aivan yhtä suurta ihmettä ja kolmiyhteisen Jumalamme syvempää ulottuvuutta on se valo, voima, rohkeus ja rakkaus, jonka Pyhä Henki meille kaikille kristityille antaa.

Elämämme on rajatiloja, joissa kamppailevat toivo ja epätoivo, hyvä ja paha, oikea ja väärä, optimismi ja pessimismi, kiitos ja kateus, rakkaus ja viha. Pyhä Henki auttaa meitä aina, kun taiteilemme kuin nuorallatanssijat näiden rajatilojen välillä.

Jeesus kehotti päivän evankeliumissa:” Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille”. Kaikille! Kaikki ovat oikeutettuja kolmiyhteisen Jumalamme rikkaaseen ja rakkaaseen elämään riippumatta ihmisen asuinpaikasta, ihonväristä, iästä, sukupuolesta, ammatista, asemasta ja varallisuudesta. Jumala ei valikoi missä asemassa olevalle ihmiselle Hän antaa Pyhän Hengen.

Jeesus sanoo joka uskoo evankeliumin ja saa kasteen, pelastuu.

Pelastuu elämään, jossa ihmisen voimat ovat suuremmat kuin kolmiuloitteisen maailman voimat. voimat, jotka antavat rohkeutta elämään.

Siitä te myös, tänään siunattavat isoset ja kerhonohjaajat saatte kertoa. Saatte elää todeksi valoa, iloa ja voimaa.

Te olette meille ja koko seurakunnalle tärkeitä työtovereita. Olette todisteita siitä, että valon voima on suurempi kuin pimeyden. Uskallatte uskoa tulevaisuuteen vaikeissakin hetkissä.

Itse olin srk-nuori Lohjan srk:ssa ja toimin isosena 30 vuotta sitten.

Minulle se aika oli hyvin merkityksellistä koko elämääni ajatellen. Opin paljon sellaista, jota en missään muualla olisi oppinut: syvällisiä keskusteluja elämästä ja kuolemasta, väittelyitä , vastuun kantamista ryhmästä, ohjelmien suunnittelua ja niiden toteuttamista, yhteistyötä leirin toisten isosten ja leirin johdon välillä. Näistä kokemuksista oli minulle suuri hyöty, kun halusin luokanopettajaksi ja pyrin Opettajankoulutuslaitokseen. Olin keskinkertainen oppilas koulussa mutta juuri nämä srk-nuorissa opitut taidot auttoivat minua loistavasti pääsykokeissa.

Jokaisessa elämäni vaiheessa elämäni juuret kolmiyhteiseen Jumalaan ovat luoneet pohjan arvomaailmalleni, joka on kantanut tähän ikään asti ja siihen , että nyt yli 50-kymppisenä opiskelen papiksi.

Teille sekä isosille että kerhonohjaajille Markuksen evankeliumin sanat olkoon saatteena tulevaan kesää ja koko elämäänne:” Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuu Jumalan oikealla puolella. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä”.

Tämä kaikki koskee myös teitä ja meitä kaikkia. Tähän uskoon ja sanaan luottaen voimme elää joka päivä nyt ja elämämme loppuun saakka.